Iedereen emissieloos!

Om de ambitie van 0-emissie-bevoorrading in 2025 te realiseren wordt gewerkt aan een manier om het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren.
 

De ondertekenaars van het convenant werken in werkgroepen aan maatregelen die zorgen voor efficiëntere bevoorrading en 0-emissie in de Haagse binnenstad in 2025.

De maatregelen richten zich op:
- Venstertijden
- Milieuzones
- Stimulering gebruik van schone voertuigen, inclusief laad-infrastructuur
- Stimulering van efficiëntere en andere vormen van slimme logistiek

Effiiciente en schone logistiek
Onderzocht wordt of de bevoorrading anders kan worden georganiseerd, met minder voertuigen. Bijvoorbeeld door middel van een ‘hub’, een verzamelplaats voor goederen, aan de rand van de stad. Vandaaruit brengen 0-emmissie-voertuigen de goederen verder de stad in.

Subsidiemogelijkheden

 

Oplaadpunten

  • Oplaadpunten.nl werkt geheel onafhankelijk en brengt alle oplaadpunten in kaart.

 

Bereid jij je al voor of wil je meer informatie? 

Vraag, opmerking of suggestie?

Neem gerust contact met ons op.

Lange Houtstraat 26
2511 CW Den Haag

E-mail: info@platform-stedelijkedistributie-denhaag.nl

Privacy Statement

Volg het laatste nieuws