Werkgroepen

Waar de samenwerkingspartners naar kijken is hoe de inzet van elektrische voertuigen voor stadsdistributie gestimuleerd kan worden. Kan dat bijvoorbeeld door deze voertuigen op meer momenten toegang te verlenen tot de binnenstad? Een ander onderwerp waarnaar wordt gekeken zijn schonere voertuigen.
 

Om bedrijven te helpen om deze schone voertuigen aan te schaffen zou er bijvoorbeeld een subsidiemaatregel kunnen komen. En er zal worden onderzocht of de bevoorrading anders kan worden georganiseerd, zodat er minder voertuigen nodig zijn. Bijvoorbeeld met een ‘hub’, een verzamelplaats voor goederen, aan de rand van de stad. Vandaaruit brengen 0-emmissie-voertuigen de goederen dan verder de stad in.

Kernteam

Het kernteam bestaat uit Bureau Binnenstad, Bereikbaar Haaglanden en gemeente Den Haag. Het kernteam komt maandelijks bij elkaar en bespreekt de verschillende onderdelen uit het plan.

Werkgroep Schoner vervoer

Hier vallen de onderwerpen, venstertijden, milieuzones en Stimulering gebruik van schone voertuigen, inclusief laad-infrastructuur, onder.

Trekker van deze werkgroep is de gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer. 

Onderwerpen uit deze werkgroep zijn: Milieuzone voor vrachtverkeer, Masterplan bestelverkeer en Stimulering schone voertuigen.

De werkgroep bestaat uit: Techniek Nederland, Stichting Binnenstad, Binnenstad Ondernemers Federatie, MKB Den Haag, TLN, evofenedex, KHN en de gemeente Den Haag. Daarnaast zijn de MRDH en Connekt bij de werkgroep aangesloten.

Werkgroep Stimulering andere vormen logistiek

Onderwerpen die deze werkgroep gaat oppakken:

  •  instellen van een Goederen Uitgifte Punt (GUP)
  •  instellen van een Logistiek Ontkoppel Punt (LOP)
  •  faciliteren van HUB’s
  •  organiseren van drop-off punten voor pakketten
  •  bundeling van afvalstromen
  •  stimulering van synchro-modale logistiek (onder andere over water)
  •  ruimte voor e-fietsen en bakfietsen voor bevoorrading
  •  realiseren dynamische laad- en losplaatsen
  •  Gemeente Den Haag zal bij het Rijk pleiten voor een landelijke database waarin schone voertuigen worden geregistreerd 

 

Bereid jij je al voor of wil je meer informatie?

Vraag, opmerking of suggestie?

Neem gerust contact met ons op.

Lange Houtstraat 26
2511 CW Den Haag

E-mail: info@platform-stedelijkedistributie-denhaag.nl

Privacy Statement

Volg het laatste nieuws